Położenie

Nadleśnictwo Żagań leży w południowo-zachodniej części Polski, w dolinie środkowego Bobru i górnej Czernej. Przez obszar Nadleśnictwa przebiega Wał Trzebnicki, który przedzielony rzeką Bóbr, tworzy Wzniesienie Żarskie po stronie zachodniej i Wzgórza Dalkowskie po wschodniej. Zarządza gruntami Skarbu Państwa położonymi na terenie dwóch województw: lubuskiego (powiat żagański, gmina Żagań, Iłowa, Wymiarki, Miasto Żagań, Miasto Iłowa oraz powiat żarski, gmina Żary) i dolnośląskiego (powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica).

Historia

Lasy Nadleśnictwa Żagań przed rokiem 1945 znajdowały się na terenie Rzeszy Niemieckiej, w większości stanowiąc własność państwową, majątkową i chłopską. W okresie II wojny światowej na terenie Nadleśnictwa Żagań miały miejsce ogromne pożary lasu.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Współpraca

Nadleśnictwo Żagań współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.