Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna
 
W Nadleśnictwie Żagań sprzedaż surowca drzewnego wszystkich sortymentów, które zostały ujęte w cenniku detalicznym odbywa się w poszczególnych leśnictwach raz w tygodniu i przy zachowaniu określonych warunków
 
Sprzedaż i wywóz drewna w leśnictwach odbywa się według poniżej określonych terminów:
  • leśnictwo Cietrzewo; Mirostowice - termin sprzedaży drewna: I i III czwartek m-ca; termin wywozu drewna: I i III piątek m-ca;
  • leśnictwo Baszkowo, Stawy - termin sprzedaży drewna: II i IV czwartek m-ca; termin wywozu drewna: I i III piątek m-ca;
  • leśnictwo Karliki - termin sprzedaży drewna: I i III czwartek m-ca; termin wywozu drewna: I i III piątek m-ca; 
  • leśnictwo Trzebów; Podlaski; Kowalice - termin sprzedaży drewna: I i III wtorek m-ca; termin wywozu drewna: I i III środa m-ca;
  • leśnictwo Łozy - termin sprzedaży drewna: I i III poniedziałek m-ca; termin wywozu drewna I i III czwartek m-ca;
Sprzedaż sadzonek
Sprzedaż materiału sadzeniowego odbywa się w siedzibie Nadleśnictwa. Kupujący ustala w Dziale Gospodarki Leśnej ilość sadzonek i termin ich odbioru ze szkółki leśnej. Dokumenty sprzedaży wystawia Dział Finansowo - Księgowy. 
 
Aktualne cenniki ( zarówno na sadzonki jak i surowiec drzewny w sprzedaży detalicznej) jak również zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Żagań można pobrać ze strony Bip.lasy.gov.pl (zakładka komunikaty i ogłoszenia).
 
Znajdziesz je również tutaj:
  • Cennik na drewno - Zarządzenie nr 16/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań z dnia 10 maja 2024 r., obowiązujące od 01.05.2024 r.
  • Cennik dla sadzonek - Decyzja nr 3/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań z dnia 14.02.2024 w sprawie ustalenia cennika dla sadzonek w obrocie wewnętrznym i zewnętrznym w Nadleśnictwie Żagań w 2024 roku