Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Żagań w całości zostały zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie.

Do czynników kształtujących duże zagrożenie pożarowe nadleśnictwa zaliczyć należy przede wszystkim dominujący udział siedlisk borowych zajmujący 83,9 % powierzchni leśnej, znaczny udział drzewostanów I i II klasy wieku oraz rozległość głównego kompleksu leśnego o powierzchni około 12 tys. ha.

Do czynników zwiększających omawiane zagrożenie należą także: poligon zajmujący 95% pow. Obrębu Żagań, tranzytowy ruch turystyczny, obecność drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych,  oraz silna, sezonowa penetracja obszarów leśnych przez zbieraczy grzybów, jagód, zrzutów poroży i wędkarzy.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego lasów można zobaczyć pod poniższym linkiem:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=22