Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

 

Nadleśnictwo Żagań jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Położone jest w zachodniej części Polski, na pograniczu Dolnego Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej, w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Od zachodu graniczy z Nadleśnictwem Wymiarki, od północy z Nadleśnictwem Lipinki i Krzystkowice, od wschodu z Nadleśnictwem Szprotawa i Świętoszów (RDLP Wrocław), od południa z Nadleśnictwem Ruszów (RDLP Wrocław).

Lasy Nadleśnictwa Żagań zachowują zwarty charakter (zwłaszcza obręb Żagań) i tworzą duże kompleksy leśne, łącznie z obszarami leśnymi sąsiednich nadleśnictw.

W lasach nadleśnictwa przeważają drzewostany sosnowe z wrzosem zwyczajnym, żarnowcem i jałowcem w podszycie, z niewielkimi domieszkami innych iglastych (świerk, jodła) oraz liściastych (dąb, brzoza, buk).

Obszar nadleśnictwa leży w zasięgu naturalnego występowania wszystkich ważnych gatunków lasotwórczych: sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego, dębu szypułkowego, buka zwyczajnego, olchy czarnej, jesionu zwyczajnego, świerka pospolitego, jodły zwyczajnej.