Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu ale w sposób zapewniający mu trwałość.
 
Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynek polski.
 
Rozmiar pozyskania drewna jest określony  w Planie Urządzenia Lasu, który sporządza się dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
Wycinka drzew prowadzona przez Nadleśnictwo jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej i pozyskiwane w ten sposób drewno posiada specjalne certyfikaty. Kupując tak oznaczone produkty można mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody.
Zestawienie zadań związanych z użytkowaniem lasu na  terenie Nadleśnictwa Żagań (zgodnie z planem urządzania lasu) średnio w skali roku:
 
Pozyskanie grubizny - 58 315 metrów sześciennych, w tym:
 
Powierzchnia użytkowania rębnego wynosi 142,21 hektara.
 
Powierzchnia użytkowania przedrębnego: