Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy Nadleśnictwa Żagań przed rokiem 1945 znajdowały się na terenie Rzeszy Niemieckiej, w większości stanowiąc własność państwową, majątkową i chłopską. W okresie II wojny światowej na terenie Nadleśnictwa Żagań miały miejsce ogromne pożary lasu.

Były to pożary całkowite, które spowodowały degradację terenów leśnych, w niektórych miejscach likwidując życie biologiczne. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy dekretów PKWN z 6 listopada i 12 grudnia 1944 roku administracja Lasów Państwowych na tym terenie przejęła lasy miejskie Iłowy, lasy Przedsiębiorstwa Ceramicznego w Mirostowicach. Po 1945 roku na obszarze obecnego Nadleśnictwa Żagań utworzono trzy małe Nadleśnictwa Państwowe: Żagań, Łozy i Iłowa. 
Pierwsze lata po roku 1945 były trudnym okresem dla leśników, prowadzących gospodarkę leśną między Nysą Łużycką a Kwisą. W tym okresie znaczną część obrębu strawiły gwałtowne pożary. Szczególnie tragiczny był w tym względzie wyjątkowo suchy rok 1947. Skutkiem tych klęsk było masowe wystąpienie szkodliwych owadów. W roku 1959 do Nadleśnictwa Żagań przyłączono Nadleśnictwo Łozy.
Od 1 stycznia 1976 r. Nadleśnictwo Żagań stanowiło Obręb Żagań, należący do Nadleśnictwa Szprotawa. 
W późniejszych latach na terenie obecnego Nadleśnictwa Żagań, które powstało z dniem 1 stycznia 1993 roku, zachodziło szereg zmian powierzchniowych i administracyjnych. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia oraz pierwszym nadleśniczym był w latach 1993-1999 Franciszek Miszczuk.
 

Leśnicy z Nadleśnictwa Żagań są kontynuatorami i spadkobiercami tradycji leśników, którzy od pokoleń hodują las i dbają o jego najlepszą kondycję. Ślad po nich, a także po innych użytkownikach ostępów leśnych i starych osad wchłoniętych przez las pozostał w różnej formie na terenach obecnych lasów omawianego nadleśnictwa.

 
  
  
Ryc. Dawna Leśniczówka Łozy - obecnie własność prywatna
 
 
Ryc. Domek myśliwski tzw. Waldhaus
 
Ryc. Czerna - leśniczówka, obecnie już nieistniejąca
 
Ryc. Dwa przykładowe głazy granitowe odtwarzające historyczne nazwy linii leśnych Księstwa Żagańskiego. Leśnictwo Podlaski.