Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Żagań funkcjonuje „Leśny Zespół Edukacyjny", w którego skład wchodzi:
  • Izba leśna,
  • Ścieżka dydaktyczna „Poznaj drzewa i krzewy".
W Izbie leśnej eksponowana jest wystawa przedstawiająca gospodarkę leśną oraz związane z nią prace leśników. Wystawa podzielona jest na cztery podstawowe działy: hodowlę lasu, ochronę lasu, łowiectwo oraz użytkowanie lasu.
 
„Poznaj drzewa i krzewy" jest ścieżką edukacyjną, wyznaczoną w drzewostanie przylegającym do siedziby Nadleśnictwa. Liczącą 240 metrów ścieżkę opatrzono tablicami informacyjnymi. Celem ścieżki jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew i krzewów leśnych. Na jej końcu przewidziano miejsce na odpoczynek, przy którym zamontowane są następujące tablice poglądowe:
  • Ptasi budzik,
  • Chrust w lesie,
  • Powalone drzewo,
  • Główne nisze pokarmowe ptaków,
  • Grzybobranie.
Po zakończonym zwiedzaniu leśnicy zapraszają na ognisko, przy którym można upiec kiełbaski i odpocząć.