Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka - miejsca i obiekty

Na terenie Nadleśnictwa Żagań znajduje się wiele ciekawych miejsc i obiektów, które warto zobaczyć.

 

Do dyspozycji turystów znajduje się siedem miejsc postoju pojazdów (MPP) zlokalizowanych przy głównych drogach przebiegających przez tereny nadleśnictwa. MPP wyposażone są w tablice edukacyjne, ławki, stoły i wiaty umożliwiające np.: spożywanie posiłków w przerwach podczas podróży.  W okolicy rzeki Czerna Wielka znajdują się dwa miejsca odpoczynku wyposażone podobnie jak parkingi w tablice edukacyjne, stoły, ławki, wiaty oraz stojaki na rowery.

Miejsce postoju pojazdów na trasie Konin Żagański - Jankowa Żagańska fot. Łukasz Łakota

 

'

Miejsce odpoczynu przy rzece Czerna fot. Łukasz Łakota

 

Przy siedzibie nadleśnictwa znajduje się ścieżka edukacyjna „Poznaj drzewa i krzewy” oraz Izba edukacji leśnej. Przed wejściem na ścieżkę wyznaczone jest również miejsce na ognisko.

 

Izba Edukacji Lesnej fot Łukasz Łakota

 

Ścieżka edukacyjna poznaj drzewa i krzewy fot. Łukasz Łakota

 

Regulaminy:

Regulamin korzystania z izby edukacji lesnej Nadleśnictwo Żagań

Regulamin korzystania z miejsc odpoczynku Nadleśnictwo Żagań

Regulamin korzystania z MPP Nadleśnictwo Żagań

Regulamin korzystania ze ścieżki przy siedzibie Nadleśnictwa Żagań

 

Zachęcamy również do odwiedzenia portalu http://www.czaswlas.pl/obiekty/?p=3&woj=4


Miejsca i obiekty

Nadleśnictwo Żagań posiada liczne walory turystyczno-rekreacyjne, które czynią teren Nadleśnictwa wyjątkowo interesującym. Położenie lasów, szlaków turystycznych i komunikacyjnych sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Na obszarze Nadleśnictwa udostępniono 7 miejsc postoju w pobliżu ważniejszych dróg publicznych, które umożliwiają pozostawienie kilku samochodów osobowych.

 

Tereny Nadleśnictwa Żagań posiadają wiele walorów przyrodniczych, są to również obszary cenne pod względem historyczno-kulturowym. Dodatkowy atutem  jest położenie blisko granicy Niemieckiej, bogata historia, a także niski stopień degradacji i urbanizacji oraz relatywnie małe uprzemysłowienie. Kolejnym atutem jest niska gęstość zaludnienia oraz proekologiczna polityka władz samorządowych.  Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowana jest baza noclegowa dla turystów (hotele, pensjonaty oraz zajazdy). Na obszarze Nadleśnictwa udostępniono 7 miejsc postoju pojazdów, wyposażono je w ławki, wiaty oraz kosze na śmieci. Miejsca te są ulokowane w pobliżu ważniejszych dróg publicznych, które umożliwiają pozostawienie kilku samochodów osobowych. W pobliżu rzeki Czerna Wielka znajdują się 2 miejsca odpoczynku, które również wyposażone są w wiaty ławki i kosze ale także w tablice edukacyjne i parkingi dla rowerów. Na terenach nadleśnictwa można  również znaleźć  liczne zabytki historyczne oraz ciekawe miejsca przyrodnicze w tym ścieżki dydaktyczne (przyrodnicze) oraz szlaki turystyczne. Turystyka rozwijająca się w obrębie okolicznych gmin ma charakter turystyki pobytowej oraz kwalifikowanej. Na terenie gmin możliwe jest organizowanie przede wszystkim spływów kajakowych, wycieczek pieszych, rajdów rowerowych oraz konnych. Tereny Nadleśnictwa szczególnie atrakcyjne są także dla biegaczy. Ponadto sprzyjają pasjonatom dzikiej przyrody, fotografom oraz ornitologom, ze względu na występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rzeki przepływające przez teren Nadleśnictwa dodatkowo uatrakcyjniają krajobraz. W odniesieniu do „poligonowej" części obszaru Nadleśnictwa Żagań, ze względu na pełnione funkcje związane z obronnością Państwa turystyka jest wykluczona.

Szlaki piesze:

Wśród wskazanych przez informację turystyczną na stronie urzędu miasta Żagań przygotowano trasy turystyczne obejmujące miejsca i obiekty historyczne oraz kulturowe godne zobaczenia:

• Żagań – Kunice – Żary , trasa o długości 23 km, wychodzi z domu turysty w Żaganiu kończąc swój bieg obok kościoła przy oddziale PTTK Żary,

• Żagański szlak książęcy (po zabytkach miejscowości) rozpoczyna się w Centrum Informacji Turystycznej a kończy w Kościołku na Gorce w Żaganiu,

• Szlak wielkiej ucieczki Tworzący pętlę rozpoczynającą się i kończącą na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,

• Szlak PTTK (zielony) przechodzi tranzytem przez Szprotawę i Żagań,

• Szlak Nad Bobrzański (czerwony) przebiega przez Sowie Bagno oraz ujście Kwisy do Bobru,

• Kamienne ślady przeszłości - Trasa turystyczna liczy 3 km długości. Rozpoczyna się od „Domku Portiera” (obecnie Centrum Informacji Turystycznej w Żaganiu) mieszczącego się przy wejściu                    do parku, następnie przechodzi obok Domku Inspektora Parku, przez Zacisze Doroty, Domek Wędkarski, Miejsce Marii, Wyspę Marii, dawną Oranżerię nad Bobrem i inne miejsca, które związane                     są z przeszłością parku książęcego.

 

Ponadto dla najmłodszych wyznaczono trasy:

• Ścieżka wiewiórek – po parku żagańskim,

• Ścieżka lisów – długości ok. 9,5 km prowadząca wzdłuż prawego brzegu rzeki Czerny,

• Ścieżka dzików – długości ok. 9,5 km prowadzi przez łąki nad Bobrem,

jego starorzecza oraz kompleks lasów Borów Dolnośląskich.

Szlaki rowerowe:

5 tras rowerowych przebiegających w większości przez tereny zarządzane przez

nadleśnictwo.

Szlak żółty długość około 25 km. Przebieg: U. M. w Iłowej ul. - Żeromskiego

10 - ul. Drzymały - ul. Młyńska ul. - Traugutta Czyżówek (Karolinów) - droga

leśna do Gozdnicy - Gozdnica ul. Iłowiańska - ul. Żagańska - ul. 1 Maja - ul.

Zgorzelecka - droga asfaltowa nr 350 do Ruszowa - Leśnictwo Dębówek - droga

leśna do Leśnictwa Rychlinek - Leśnictwo Rychlinek - droga leśna do zalewu

klikowskiego - Zalew Klików - droga leśna przez Klików do Iłowej - U. M. w Iłowej,

Szlak rowerowy czerwony długość ok 36 km. Przebieg: U. M. w Iłowej ul.

Żeromskiego 10 - ul. M. Konopnickiej - droga brukowana do Kowalic -

Kowalice droga leśna wzdłuż rzeki Czerna Wielka do Nowoszowa - Nowoszów

droga leśna do Cichego Stawu - Szałas przy Cichym Stawie - powrót inną drogą

leśną do Nowoszowa - Czerwony Mostek - droga leśna do Kościelnej Wsi -

Kościelna Wieś - droga asfaltowa nr 296 do Ruszowa - Ruszów - ul. Żagańska - ul.

Kantowicza - ul. II Armii WP - ul. Świerczewskiego - droga asfaltowa nr 350 do

Gozdnicy - skręt w prawo na drogę leśną do Leśnictwa Rychlinek - Leśnictwo

Rychlinek - droga leśna do zalewu klikowskiego - Zalew Klików - droga leśna przez

Klików do Iłowej - U. M. w Iłowej,

Szlak rowerowy niebieski długość ok 28 km. przebieg: U. M. w Iłowej - ul.

Żeromskiego 10 - ul. Mickiewicza - ul. Piaskowa - ul. Żagańska

Oczyszczalnia ścieków przy - ul. Dolanów droga leśna do Czernej przez wiadukt

nad drogą E36 - Czerna droga leśna do Konina - Konin droga asfaltowa, później

leśna do Czyżowka przez wiadukt nad drogą E36 - Czyżowek droga leśna do

Klikowa - Klików droga leśna do Kowalic - Kowalice droga brukowana do Iłowej -

Iłowa ul. M. Konopnickiej - U. M. w Iłowej,

Szlak rowerowy zielony długości ok. 41 km. Przebieg: U. M. w Iłowej ul. -

Żeromskiego 10 - ul. M. Konopnickiej droga brukowana do Kowalic - Kowalice

droga leśna wzdłuż rzeki Czerna Wielka do Czernej przez wiadukt nad drogą

E36 a dalej Żagańca - Czerna Wilkowisko droga asfaltowa przez Szczepanów do

Jankowej Żagańskiej - Jankowa Żagańska - droga leśna przez wiadukt nad drogą

E36 do Witoszyna - Witoszyn Dolny droga asfaltowa, później leśna do Borowego

Borowe droga leśna do Iłowej - Iłowa ul. Traugutta - ul. Młyńska - U. M. w Iłowej,

Szlak Bałtyk – Karkonosze między euroregionalny szlak rowerowy. Przebieg:

Trzebież – Żary – Żagań – Świętoszów – Jelenia Góra.

Szlaki wodne (spływy kajakowe):

Rzeką Kwisa Szlak kajakowy zaczynający się w Gryfowie Śl. ma długość 110 km i

kończy się przy ujściu Kwisy do Bobru. Trasa przebiega częściowo wzdłuż

wschodniej granicy Nadleśnictwa. Przy niskich stanach wody spływ rozpoczyna się

w Leśnej. Jest to szlak łatwy i mimo pewnej uciążliwości (14 przenoszeń stałych,

konieczność przenoszenia kajaka na odległość 5 km) bardzo interesujący ze

względu na bogactwo zabytkowych obiektów w miejscowościach nadrzecznych w

górnym biegu rzeki a także niemal dziewiczy jej charakter w dolnym odcinku (gmina

Osiecznica i Małomice),

Rzeką Bóbr - szlak urozmaicony o charakterze w zasadzie górskim, z powodu

wielu elektrowni na dłuższych odcinkach uregulowany. Konieczność częstego

przenoszenia kajaka sprawia, że jest to szlak uciążliwy. Na trasie występują

obszary cenne pod względem krajoznawczym i obiekty zabytkowe. Odcinek szlaku

przechodzący przez teren Nadleśnictwa ciągnie się wzdłuż północno-wschodniej

granicy.