Asset Publisher Asset Publisher

Ratownicze zabiegi agrolotnicze w Nadleśnictwie Żagań

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH

Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZWIĄZANYM

Z TYM WPROWADZENIEM OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Żagań informuje, że w dniach od 25.04.2023 r. do 30.04.2023 r. na terenie leśnictwa Łozy, między miejscowościami: Iłowa oraz Łozy, przeprowadzony zostanie zabieg ratowniczy związany z ograniczaniem populacji szkodliwych owadów drzewostanów sosnowych gatunku Barczatka sosnówka (Dendrolimus pinii L.).

Zabieg odbędzie się przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolot) z zastosowaniem środka ochrony roślin: MOSPILAN 20 SP w dawce 0,3 kg/ha.

Zabiegiem zostanie objęte łącznie 865 ha powierzchni Nadleśnictwa.

Na obszarach objętych planowanym zabiegiem zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu (Ustawa z dn. 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 3 pkt. 3 Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.). Termin obowiązywania zakazu: 26.04.2023 - 12.05.2023 r.

Celem zabiegu jest ograniczenie populacji szkodliwych owadów zdolnych do masowego (gradacyjnego) pojawu, które mogą zagrozić utrzymaniu trwałości lasów.