Aktuelles

Obniżony poziom wód gruntowych, słabnąca odporność lasów, rosnące zagrożenie pożarowe – to tylko kilka ogólnych problemów, z którymi borykamy się z powody zmian klimatycznych.

Ereignisse

W grudniu 2013r na terenie Nadleśnictwa Żagań GDDKiA Oddział w Zielonej Górze wykonała zadanie pn. „Wykonanie działań kompensacyjnych polegających na nasadzeniu jarzębu pospolitego (sorbus aucuparia) celem wzbogacenia i poprawy warunków troficznych biotopu głuszca i cietrzewia związanych z budową autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice”.

Waldbrandgefahren

Die Wälder der Oberförsterei Żagań gehören zu der 1. (höchsten) Waldbrandschutzklasse.