Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Przetargi, zamówienia, zarządzenia:

Pliki do pobrania
Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych - SWZ ujednolicony 06.07.2021
N.ŻAGAŃ - Ogłoszenie o zmianie SWZ - 06.07.2021
N.ŻAGAŃ - Ogłoszenie o zmianie SWZ - 25.06.2021
Ogłoszenie o zamówieniu - ujednolicone 06.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.06.2021
Załącznik nr 11 do SWZ link do postępowania oraz ID postępowania
Załączniki nr 1 - 10 do SWZ
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
Wykaz zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań z dn. 25.08.2021 r.
Plan postępowań w 2021 - aktualizacja 12.10.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Informacja z otwarcia ofert

 

Zamówienia Publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ drogi 2021 -2.doc
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 3 do SWZ wykaz maszyn i urządzeń
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 do SWZ- Projekt wykonawczy
Załącznik nr 6 do SWZ - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 7 do SWZ - STWiOR
Załącznik nr 8 do SWZ_wzór umowy
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot  grupy kapitałowej
Załącznik nr 10 do SWZ - mapa dróg do utrzymania
Załącznik nr 11 do SWZ link do postępowania oraz ID postępowania
Informacja o kwocie przewidzianej na realizację zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wykonaniu umowy drogi 2021 r 1 przetarg
Ogłoszenie o wykonaniu umowy drogi 2021 r. 2 przetarg