Projekty i fundusze Projekty i fundusze

MAŁA RETENCJA WODNA

Nadleśnictwo Żagań odtworzyło obiekty małej retencji wodnej. Prace wykonano w ramach programu koordynowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych”.

Zadanie zwane potocznie „Przy Kapliczce" zrealizowano w 2012r. na terenie leśnictwa Mirostowice. Dzięki dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej zregenerowane zostały cenne ekosystemy mokradłowe.
 
Łącznie powstało 16 obiektów, w tym 7 zbiorników wodnych istniejących w przeszłości. 
Retencja wodna zregenerowanego obszaru wzrosła o około 45 tys. m3 wody.