Program "Zanocuj w Lesie"

Nadleśnictwo Żagań ze względu na swoja charakterystykę wyznaczyło w ramach Programu „Zanocuj w lesie” obszar w leśnictwie Stawy o łącznej powierzchni ok. 250 ha, na którym od 01.05.2021r. miłośnicy buschcraftu i surwiwalu będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl Android lub  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. W aplikacji mBDL można pobrać mapę offline.

 

Celem programu jest umożliwienie rozproszonego biwakowania na obszarze leśnym bez przygotowania przez nadleśnictwo infrastruktury biwakowej.

Program „Zanocuj w lesie” powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulamin korzystania z obszaru. (link do regulaminu)
  2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

Na terenie nadleśnictwa Żagań w pobliżu obszaru zanocuj w lesie nie ma wyznaczonych miejsc na ognisko.

  1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu Zakazy wstępu do lasu. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  2. Na obszarze "Zanocuj w lesie" korzystanie z kuchenek gazowych jest zabronione.
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu Zasady korzystania z terenów leśnych
  4. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Na mapach powyżej kolorem czerwonym zakreślono fragmenty drzewostanów, w których mogą być prowadzone aktualnie prace gospodarcze. Zakaz wstępu w terenie oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawiane przy drogach i szlakach w rejonach prac, z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  5. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!        

Na wyznaczonym obszarze teren dzierżawi Koło Łowickie Jenot Bogatynia  

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania poniżej) oraz przesłanie go na adres zagan@zielonagora.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

 

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Ireneusz Deptuch tel. 606 324 110

e-mail: Ireneusz.Deptuch@zielonagora.lasy.gov.pl

preferowany kontakt mailowy

 

 

 

 

Materiały do pobrania:

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań

Regulamin

Mapa obszaru

Formularz zgłoszeń

Infografiki

Obowiązek informacyjny