Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadleśnictwo Żagań informuje, że dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy przyjmuje wyłącznie w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań.

Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami.

Nadleśnictwo Żagań informuje jednocześnie, że w związku z powyższym dokumenty aplikacyjne (życiorys, CV, itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów pozostaną bez rozpatrzenia.

Nadleśnictwo Żagań informuje, że nie odsyła dokumentów. Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjnie poza procedurą ogłoszonych naborów zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej