Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych działów gospodarki leśnej. Obejmuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych i odnowień, które wzorowane są na procesach naturalnych.
 
Celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości, wysokiej wydajności oraz ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych.
Średnie rozmiary prac hodowlanych dla Nadleśnictwa Żagań przedstawiają się w skali roku następująco:
  • odnowienia i zalesienia - 130 hektarów,
  • podsadzenia produkcyjne (przebudowa drzewostanów) - 3 hektary,
  • poprawki i uzupełnienia - 25 hektarów,
  • wprowadzanie podszytów (wprowadzanie w istniejący drzewostan sadzonek drzew i krzewów) - 2 hektary,
  • pielęgnowanie gleby - 178 hektarów,
  • czyszczenia wczesne (zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w okresie upraw) - 224 hektary,
  • czyszczenia późne (zabiegi hodowlane wykonywane w młodnikach) - 289 hektarów.

Pobierz Zasady Hodowli Lasu