Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu (OChK) to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub na pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Żagań znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:
  • „25-Dolina Bobru"
  • „34-Bory Dolnośląskie"
Obszary te utworzone zastały Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r.
 
25-Dolina Bobru"
Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych oraz historycznych doliny rzeki Bóbr. „Dolina Bobru" zajmuje północno-wschodni fragment Nadleśnictwa o łącznej powierzchni 152,23 hektara. OChK urozmaica rzeźba terenu, w szczególności malownicza dolina rzeki Bóbr. Dolina rzeki pełni również funkcję korytarza ekologicznego. Obszar „Doliny Bobru" położony jest na terenie gmin: Dąbie, Żagań i Miasto Żagań, Bobrowice, Krosno Odrzańskie, Małomice, Nowogród Bobrzański, Szprotawa. 
 
34-Bory Dolnośląskie"
Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych oraz historycznych Borów Dolnośląskich. „Bory Dolnośląskie" stanowią południową i zachodnią część obrębu Żagań oraz wschodnią część obrębu Iłowa Nadleśnictwa Żagań o łącznej powierzchni 7338,16 ha. Krajobraz urozmaicają tam liczne torfowiska. „Bory Dolnośląskie" leżą na terenie gmin: Żagań, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiarki.
 
Obszary te utworzono są ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz w celu zapewnienia korytarzy ekologicznych.