Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 

I. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Żagań: +48 68 368 18 08

    Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

    Państwowa Straż Pożarna: 998

II. W razie znalezienia rannych lub martwych zwierząt w lesie - na terenie Nadleśnictwa Żagań - prosimy o kontakt z Leśniczym ds. szkółkarskich Nadleśnictwa Żagań: Ireneusz Deptuch, nr telefonu:606 324 110.

III. Kontakt służący do zgłaszania przypadków ścięcia zasiedlonych drzew dziuplastych lub drzew z zasiedlonym gniazdem (również poza godzinami pracy nadleśnictwa): Pan Adam Daszkiewicz 600 423 845.

IV. W razie sytuacji kryzysowej, można kontaktować się (w przypadku braku kontaktu z wyznaczonym przedstawicielem Nadleśnictwa Żagań) z Naczelnikiem Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Zielonej Górze: Paweł Wcisło, tel. +48 68 455 85 75