Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA POLIGON!

Na terenie Nadleśnictwa Żagań znajduje się czynny poligon wojskowy, na którym  prowadzone są działania bojowe z użyciem amunicji ostrej przez około 10 miesięcy w ciągu roku.

 

Teren ćwiczeń wojskowych (fot. Przemysław Krawczyk)

 

Przebywanie w terenie poligonowym w trakcie prowadzenia działań bojowych z użyciem amunicji ostrej grozi:

- kalectwem

- utratą zdrowia

- utratą życia

     

Na terenie poligonu znajduje się mnóstwo niebezpiecznych i wybuchowych, niewiadomego pochodzenia:

- pocisków artyleryjskich

- amunicji artyleryjskiej

- zapalników do bomb lotniczych

- amunicji strzeleckiej

- min

 

Niewybuchy pozostałe po działaniach artyleryjnych (fot. Przemysław Krawczyk)

APEL !

Nadleśnictwo Żagań w imieniu własnym, jak i Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dobre n/Kwisą apeluje o:

- nie zbliżanie się i niedotykanie przedmiotów niewiadomego pochodzenia

- zgłaszanie miejsc z wyżej wymienionymi przedmiotami

- nie wchodzenie na teren poligonu w czasie strzelań z użyciem ostrej amunicji

 

Tablica informująca o zakazie wstępu na teren poligonu (fot. Przemysław Krawczyk)

 

Tablica informująca o zakazie wstępu (fot. Przemysław Krawczyk)

 

KU PRZESTRODZE!

 

Na tej górce pod brzozami,

Gdzie i piasku jest bez liku,

Warto pochylić się za kozakami -

Znajdziecie je i w młodniku.

 

Tam też złocą się pieprzniki -

Między wrzosami, pod drzewami;

Wespół znajdą się  i borowiki,

Jak gołąbki między wróblami.

 

Więc cóż więcej pozostało,

Tylko ruszyć w tany poligonu:

Będzie miło się zbierało,

Póki nie zobaczysz kupy złomu.

 

Tam pociski, tutaj miny,

Drut kolczasty za krzakami.

Grzybiarz cały jest już siny -

Widzi bomby pod kurkami.

 

A gdy działa zahuczały;

Pocisk z świstem się rozrywa;

Grzybiarz patrząc czy jeszcze cały,

Ile sił z poligonu wyrywa.

 

Tak się kończy grzybobranie;

Tak się kończy śmiałka odwaga;

Takie z losem igranie;

Najważniejsza to rozwaga.