Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!!! POLIGON

Ćwiczenia wojskowe.

(foto: Marcin Cieślik 2015)

 

Mając na względzie bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do poligonu oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań prowadzone będą strzelania dzienne i nocne amunicją bojową w terminie 14.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Powyższe strzelania stanowią duże zagrożenie życia i zdrowia osób, które zlekceważą zakaz wstępu na teren poligonu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań mogą przebywać osoby posiadające stosowne zezwolenie. Każda osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazywana do dyspozycji Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Ponadto przypominamy, że granice obiektów wojskowych są oznakowane tablicami, które jednoznacznie informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Są to miejsca niebezpieczne, na których nie mogą przebywać osoby cywilne zgodnie z Ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, Straż Leśna Nadleśnictwa Żagań będzie organizowała wspólnie z Żandarmerią Wojskową patrole terenowe na obszarze obejmującym poligon.
 

 

 

 

Ruch pojazdów po terenie poligonu

(foto: Marcin Cieślik 2015)