Lista aktualności Lista aktualności

POLIGON WOJSKOWY

Nadleśnictwo Żagań informuje, że w bieżącym roku na terenie czynnego poligonu wojskowego (kompleks nr 550) zaplanowano znaczną ilość ćwiczeń i manewrów wojskowych z udziałem wojsk NATO.

Mając na względzie bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do poligonu wojskowego, w celu zapobiegnięcia ewentualnym tragicznym wypadkom informujmy, że na terenie objętym umową z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

Powyższe strzelania stanowić będą szczególnie duże zagrożenie życia i zdrowia dla osób,

które zlekceważą zakaz wstępu na teren wojskowy – poligon.

Nadmieniamy, że w ostatnich latach nasiliły się przypadki wtargnięcia ludności cywilnej na teren poligonu celem pozyskiwania runa leśnego i  tzw. „zbieractwa"  złomu żelaza .

Korzyści z w/w procederu mogą być niewspółmierne do poniesionych konsekwencji prawnych, a w szczególności utraty zdrowia, a nawet życia.

Ponadto przypomina się, ze teren poligonu oznaczony tablicami informacyjnymi jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej, szczególnie niebezpiecznym gdzie występuje duże zagrożenie zdrowia i życia.