Lista aktualności Lista aktualności

Nowy samochód patrolowo-gaśniczy

Nadleśnictwo Żagań od bieżącego roku użytkuje nowy samochód patrolowo-gaśniczy

Pojazd zakupiony w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Zakup został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowe auto to Ford Ranger, który zastąpi prawie 20-letniego, wysłużonego Landrovera. Pojazd wykorzystywany jest do patrolowania, samodzielnego gaszenia pożarów lasu w fazie początkowej, dogaszania pożarzysk, a także do prowadzenia wspólnych działań z jednostkami PSP, OSP na terenach leśnych. Patrole odbywają się w okresie podwyższonego zagrożenia pożarowego, trwającego od marca do października.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie3