Lista aktualności Lista aktualności

Nadzwyczajna prognoza występowania brudnicy mniszki

Spośród wielu zagrożeń biotycznych szkodniki owadzie stanowią najistotniejsze zagrożenie trwałości lasu. Do najważniejszych z nich należy barczatka sosnówka, brudnica mniszka, strzygonia choinówka , boreczniki sosnowe i poproch cetyniak, które wykazują tendencje do pojawów masowych.

W celu prognozy zagrożenia na terenie Nadleśnictwa Żagań w 2014r. w oparciu o uzyskiwane wyniki z tzw. punktu obserwacyjnego oceniany będzie rozwój szkodliwych owadów. Na terenie naszego nadleśnictwa w bieżącym roku przewiduje się głównie zagrożenie ze strony brudnicy mniszki.
 
W dniu 31 marca 2014r. przeprowadzono szkolenie w zakresie działania punktu obserwacyjnego i pozostałych działań prognostycznych w ramach nadzwyczajnej prognozy występowania brudnicy mniszki na terenie nadleśnictwa Żagań, w leśnictwie Stawy. Szkolenie przeprowadzone było przy udziale przedstawicieli Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku.
W leśnictwach Trzebów i Łozy dokonano założenia opasek lepowych celem kontroli ilości gąsienic brudnicy mniszki.