Lista aktualności Lista aktualności

MAPA LASÓW DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

Na zlecenie Lasów Państwowych została przygotowana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach).

Aplikacja umożliwia dostęp do map lasów różnych własności. Jest ona do bezpłatnego pobrania na telefony i tablety z systemem Android.

Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne takie jak:

  • mapa podstawowa,
  • mapa drzewostanowa,
  • mapa form własności,
  • mapa siedlisk leśnych,
  • mapa zbiorowisk roślinnych
  • mapa łowiecka,

Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS.

Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik w prosty sposób może sprawdzić na terenie jakiego nadleśnictwa lub obwodu łowieckiego aktualnie się znajduje. Mozliwy jest także dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.


Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, wysłać w świat w dowolny sposób lub zaimportować na innym urządzeniu, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.


W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego. Narzędzie to działa podobnie jak wyszukiwanie w portalu internetowym.

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ APLIKACJĘ