Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.

Łowiectwo – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo łowieckie z 1995 r. – jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, jest działalnością człowieka w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
Zwierzęta łowne, które stanowi 20% gatunków ssaków i 12% ptaków występujących w Polsce, są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, gospodarowaniem zwierzyną łowną zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
 

Nadleśnictwo Żagań nadzoruje gospodarkę łowiecką w następujących obwodach:

  • obwód nr 218 dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie „Knieja" Zielona Góra
  • obwód nr 220 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Borówka" Zielona Góra
  • obwód nr 221 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Ponowa" Wymiarki
  • obwód nr 225 dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie „Bóbr" Żagań
  • obwód nr 226 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Jenot" Bogatynia

 Na terenie nadleśnictwa znajdują się także części dwóch obwodów, w których gospodarka łowiecka nadzorowana jest przez nadleśnictwa sąsiednie tj:

  • obwód nr 219 nadzorowany przez Nadleśnictwo Lipinki – powierzchnia w Nadleśnictwie Żagań 12 ha;
  • obwód nr 227 stanowiący Ośrodek Hodowli Zwierzyny nadzorowany przez Nadleśnictwo Wymiarki - powierzchnia w Nadleśnictwie Żagań 1646 ha.

Istnienie na terenie nadleśnictwa czynnego poligonu wojskowego oraz kompleksu łąk na których utworzony został użytek ekologiczny stanowiący swoistą enklawę pośród gruntów leśnych oraz wysoka lesistość obszaru, sprzyja bytowaniu dużych populacji jelenia oraz dzika.