Lista aktualności Lista aktualności

HISTORIA I LEŚNE MOGIŁY

Listopad to miesiąc szczególny, określany często czasem zadumy i refleksji. W okresie tym przypada Święto Wszystkich Świętych oraz Narodowe Święto Niepodległości.

Listopad to miesiąc szczególny, określany często czasem zadumy i refleksji.
W okresie tym przypada Święto Wszystkich Świętych oraz Narodowe Święto Niepodległości obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918.

W naszych lasach znajdują się stare i często zapomniane cmentarze. Na terenie Nadleśnictwa Żagań jednym z najstarszych i najbardziej intrygujących pod względem historycznym jest cmentarz napoleoński z 1813 roku położony na obrzeżach miasta Żagania. Zostali tu pochowani żołnierze wracający spod Moskwy. Według historyków, latem 1813 r. w okolicy miasta panowała choroba zakaźna, prawdopodobnie przywleczona przez wojsko. Utożsamiano ją z zapaleniem mózgu. Chorzy mieli wysoką gorączkę, majaczyli, nie odzyskiwali przez długi okres przytomności. Część badaczy nazywa tę chorobę gorączką nerwową.

W roku 2015 przeprowadzone prace sondażowo-ekshumacyjne wykazały, że w mogiłach pochowano (nie jak wcześniej sądzono 40 osób) a 123 żołnierzy armii napoleońskiej oraz 4 kobiety. Po wykonaniu niezbędnych badań antropologicznych szczątki złożono w drewnianych trumienkach i pochowano w tym samym miejscu.

W listopadzie 2016 r. z inicjatywy Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno – Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 4054 Żagań symboliczna mogiła napoleońska została odnowiona. Oczyszczono teren z chwastów, ułożono kamienie wyznaczające granicę mogiły, pomalowano krzyż. Pracy było dużo ale dzięki temu miejsce to nabrało nowego blasku. Intencją JS 4054 OSW Żagań oraz miejscowych leśników jest systematyczne doglądanie i dbanie o to miejsce.

Ciekawostką jest również fakt, że teren cmentarza, w sąsiedztwie którego stacjonowały wojska napoleońskie w okresie II Wojny Światowej znajdował się w granicach niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Luft III, a dziś jest to obszar poligonu wojskowego. Mimo upływu przeszło 200 lat zauważalne jest nadal militarne wykorzystanie tych terenów.

Należy nadmienić, że teren na którym zlokalizowany jest cmentarz został przez Nadleśnictwo Żagań wyznaczony jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej (tzw. HCVF 6.1). Jest to obiekt o walorach religijno-historycznych.