Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu jest podstawową dziedziną działalności gospodarczej w Nadleśnictwie Żagań, której celem jest zabezpieczenie lasu przed szkodami. 
 
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
  • biotyczne - szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze, ssaki roślinożerne
  • abiotyczne - susze, silne wiatry, przymrozki wczesne i późne, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury
  • antropogeniczne - wywołane przez człowieka: pożary, zaśmiecanie lasu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy runa, zanieczyszczenia przemysłowe.
Poważnym zagrożeniem dla lasów Nadleśnictwa Żagań są szkodniki w postaci owadów. Należą do nich przede wszystkim takie szkodniki pierwotne, jak:
 
 
W celu ochrony lasu przed szkodnikami pierwotnymi w Nadleśnictwie Żagań stosuje takie metody, jak:
  1. odłowy do pułapek feromonowych,
  2. wykładanie pułapek klasycznych (pozostawienie ściętego drzewa, które po zasiedleniu przez szkodniki wywożone są poza strefę zagrożenia) i zakładanie dołków chwytnych,
  3. prognozowanie w oparciu o jesienne poszukiwania szkodników,
  4. obserwacje na grupach drzew kontrolnych.
 
Do szkodników wtórnych, występujących w lasach Nadleśnictwa Żagań należą:
Zabiegami stosowanymi w celu ochrony przed szkodnikami wtórnymi są na terenie Nadleśnictwa Żagań:
  1. wywieszanie i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
  2. wykładanie karmy dla ptaków.
 
Zagrożenie dla lasów Nadleśnictwa Żagań stanowią również grzyby pasożytnicze. Gatunkami występującymi na terenie Nadleśnictwa Żagań są: huba korzeniowa, grzyby zgorzelowe, mączniaki oraz skrętak sosny.
 
Nadleśnictwo Żagań narażone jest również na szkody powstałe na skutek wahań poziomu wód gruntowych, wywołane zmianami pogodowymi. Susze powodują obniżenie poziomu wód, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia upraw, młodników i drzew. Z drugiej strony obfitym opadom towarzyszy występowanie rzek z brzegów (Bobru, Kwisy, Czernej) i podtapianie lasów.
 
Nadleśnictwo Żagań jest wybitnie narażone na zagrożenia pożarowe. Należy do pierwszej (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Głównym powodem jest obecność w granicach nadleśnictwa czynnego poligonu wojskowego oraz struktura gatunkowa drzewostanów (dominacja borów sosnowych). Obecność poligonu wojskowego jak również jego ekspoloatacja w latach wcześniejszych w stwarzają ryzyko wystąpienia odłamków w pozyskiwanym drewnie co powoduje znaczne obniżenie wartości surowca.