Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żagań
Nadleśnictwo Żagań
+48 68 368 19 50
+48 68 377 34 92

ul. Żarska 14

68-100 Żagań

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Pani Monika Kowalik

e-mail:iod@comp-net.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

Informujemy, że celem ochrony lasów przed szkodnictwem, na terenie Nadleśnictwa Żagań prowadzony jest monitoring techniczny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Nadleśniczy
mgr inż. Waldemar Babiarz
+48 68 368 19 50 ;
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Sławomir Tryjanowski
+ 48 68 368 19 50 w. 105;
Główny Księgowy
mgr Anna Poniedziałek
+ 48 68 368 19 50 w. 204;
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Roman Wrażeń
+ 48 48 368 19 50 ;

Dział Gospodarki leśnej

Jarosław Handzlik
St.Spec. SL ds. SILP i Hodowli Lasu
Tel.: 606 324 189; +48 68 368 19 50 wew. 208
Oskar Chimko
Spec SL. ds. łowiectwa i urządzania lasu
Tel.: 604 756 322; +48 68 368 19 50 wew. 208
Łukasz Łakota
Referent ds. Ochrony Lasu i Ppoż.
Tel.: 795 557 346; +48 68 368 19 50 wew. 205
Wojciech Piaścik
Spec. SL ds. Użytkowania Lasu, Marketingu i BHP
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 203; +48 604 793 822
Oliwer Zapart
Referent ds. Sprzedaży i Obrotu drewnem
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 203

Dział Finansowo Księgowy

Ewa Piechulska - Zielińska
Starszy Księgowy
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 207
Monika Smolarczyk
Starszy Księgowy
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 207

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Pietrzak
Komendant
Tel.: 606 826 425; +48 68 368 19 50 w. 206
Piotr Krzysztof
Strażnik Leśny
Tel.: 606 324 062

Stanowisko ds. pracowniczych

Joanna Piaścik
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 201

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Konrad Werk
Sekretarz
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 202; +48 795 557 345
Ewa Faryniuk
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: +48 68 368 19 50 w. 202

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

PAD Nadleśnictwa Żagań
Tel.: +48 68 377 28 14; fax +48 68 377 28 14