Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA!!! POLIGON

Każdego roku na terenie poligonu w Żaganiu odbywają się ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.

Strzelania prowadzone są z czołgów, wozów bojowych, dział artyleryjskich oraz broni ręcznej.

 

Obowiązuje całoroczny, bezwzględny zakaz wstępu na teren poligonowy.

Informują o tym tablice z zakazem wstępu oraz szlabany.

Po terenie mogą poruszać się tylko i wyłącznie osoby posiadające stosowne zezwolenia.

 

Ćwiczenia wojskowe.

(foto: Marcin Cieślik 2015)

 

Wejście na teren poligonu grozi:

- utratą zdrowia

- kalectwem

- utratą życia

- sankcjami karnymi

 

Nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów poruszania się po poligonie sprawuje nadzór:

- Żandarmeria Wojskowa

- Policja

- Straż Leśna ( kwestie dotyczące lasów).

 

Ruch pojazdów po terenie poligonu

(foto: Marcin Cieślik 2015)