Lista aktualności Lista aktualności

Szkoła oddana do użytku

25 lutego br. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.

Realizację inwestycji rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Generalnym wykonawcą przebudowy szkoły w Iłowej było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik z Konina Żagańskiego

Projekt rozbudowy budynku szkoły w Iłowej zakładał m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony został o 6 sal lekcyjnych, w tym pracowanie: matematyczną, informatyczną, przyrodniczą, chemiczną i dwie sale dydaktyczne, klatkę schodową, sanitariaty na parterze i piętrze budynku.

W ramach zadania wybudowano także instalację elektryczną w pracowni informatycznej. Nad całym budynkiem wykonano dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. W projekcie przewidziano również termomodernizację budynku. Koszt robót budowlanych wyniósł 3 miliony 400 tys. złotych.

Partnerami w zakresie realizacji projektu jest Gmina Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.