Lista aktualności Lista aktualności

Program Aktywne Udostępnianie Lasu (AUL)

Jednym z głównych celów programu „Aktywne Udostępnianie Lasu” jest zapewnienie społeczeństwu możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystywaniem lasów Skarbu Państwa poprzez budowę parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów.

W Nadleśnictwie Żagań wykonano i odebrano w ramach programu AUL dwa nowe miejsca postojowe przy drodze wojewódzkiej nr 296. Nowe miejsca powstały w leśnictwach Karliki (w sąsiedztwie miasta Żagań) i Cietrzewo (w sąsiedztwie miejscowości Czerna).
Wybudowane zostanie także w bieżącym roku trzecie miejsce postojowe w leśnictwie Stawy (przy mieście Iłowa) po zakończeniu prac związanych z remontem drogi publicznej. 
 
W ramach AUL w 2013 roku wybudowano 6 miejsc postoju pojazdów (MPP). Miejsca te zlokalizowane zostały przy drogach publicznych oraz wyposażone zostały w infrastrukturę turystyczną taką jak: tablice informacyjne, ławki, stoły oraz kosze na śmieci. Lokalizacja miejsc pozwala na bezpieczny postój oraz odpoczynek na obszarze leśnym nadleśnictwa.